Dogodki društva

Dogodki 2023

ZBOR ČLANOV - Mali Slatnik, 24.02.2023

V petek, 24.02.2023 je imelo Društvo amputirancev Slovenije redni zbor članov na Malem Slatniku v Gostilni Štefan.

Po nagovoru predsednika Golob Alojza so prisotni člani izvolili delovno predsedstvo in potrebne komisije za pričetek zbora članov. Verifikacijska komisija je preštela prisotne člane in ugotovila, da je potrebno  počakati 30 minut, da bo zbor tudi sklepčen. V tem času je pevski zbor zapel nekaj pesmi in delo se je nadaljevalo z minuto molka v počastitev vseh preminulih članov v preteklem letu.