Programi društva

Usposabljanje za aktivno življenje in delo

Namen in cilji programa

Amputacija spremeni telesno zgradbo, telesno shemo, vpliva na vsa ostala področja funkcioniranja posameznika in tudi na njegovo življenje. Namen programa je (s pomočjo strokovnih delavcev in članov društva z dolgoletnimi izkušnjami) usposabljati invalide po amputaciji za aktivno življenje in pomoč pri integraciji v družbo; preprečiti, da invalidi ne zapadejo v depresijo po amputacijah in operacijah ter jim dati spodbudo, da se lažje sprijaznijo z invalidnostjo, prav tako pa tudi njihovi svojci.  V društveni pisarni bomo poleg  že naštetega, invalidom  in njihovim svojcem nudili razne oblike laičnega svetovanja in podporo pri soočanju z invalidnostjo po vrnitvi v domače okolje.

Cilj: izvesti: 1x / mesec po 2 uri za 120 invalidov (URI SOČA)in 2 x /mesec po 2 uri za 96 invalidov (društvena pisarna) ter opravili 400 telefonskih razgovorov.

Amputiranci so edina skupina, ki potrebuje specifične potrebe, zato je program nujno potreben za hitrejšo integracijo v družbo – ter cenejši za celotno družbo. Brez omenjenega programa bi invalidi lahko padli v depresijo in se težje sprijaznili s svojo invalidnostjo, saj so po amputaciji zelo občutljivi. V Sloveniji smo edini, ki izvajamo posebni program v obliki predavanj in delavnic, za včlanjene in ne včlanjene amputirane invalide.  Program ni krit iz obveznega socialnega zavarovanja  in ni financiran iz državnih institucij. Program financira društvo na podlagi javnih razpisov in pridobljenimi donatorskimi sredstvi.

Posebni socialni program izvajamo za amputirance iz celotne države oz. na nacionalni ravni.

Vsebina in aktivnosti

S  pomočjo strokovnih delavcev in članov društva z dolgoletnimi izkušnjami bomo usposabljali invalide po amputaciji za aktivno življenje in pomoč pri integraciji v družbo; preprečili, da invalidi ne zapadejo v depresijo po amputacijah in operacijah ter jim dali spodbudo, da se lažje sprijaznijo z invalidnostjo, prav tako pa tudi njihovi svojci. Na usposabljanju se bomo dotaknemo tudi  komunikacije v medsebojnih odnosih-spremembah, ki so posledica amputacije ali težje operacije ter kako in na kakšen način premagati ovire.

V društveni pisarni poleg že naštetega invalidom  in njihovim svojcem bomo nudili razne oblike laičnega  svetovanja in podporo pri soočanju z invalidnostjo po vrnitvi v domače okolje.

Usposabljanje  za amputirance bo potekalo v URI SOČA v Ljubljani 1x mesečno po 2 uri (10 amputirancev na srečanje) iz področja celotne države; ter v društveni pisarni 2x mesečno, ravno tako po 2 uri (osebno  4 na delovne ure) ter osebno svetovanje in pomoč po telefonu 400 osebam na letni ravni.

Programe in delovanje Društva amputirancev Slovenije financira FIHO. 

Stališča Društva amputirancev Slovenije ne izražajo stališč FIHO.

Programe in delovanje Društva amputirancev Slovenije financira MONM

Stališča Društva amputirancev Slovenije ne izražajo stališč MONM.