Programi društva

Ohranjanje zdravja in rehabilitacija

Amputacija uda spremeni telesno zgradbo, telesno shemo, vpliva na vsa ostala področja funkcioniranja posameznika in tudi na njegovo življenje ter življenje svojcev. Namen programa je, da s pomočjo strokovnih delavcev in članov društva, ki imajo dolgoletne izkušnje, usposabljamo invalide po amputaciji za aktivno življenje in pomoč pri integraciji v družbo; pomagali, da invalidi ne zapadejo v depresijo po amputacijah in operacijah ter jim dali spodbudo, da se lažje sprijaznijo z invalidnostjo, prav tako pa tudi njihovi svojci. Dotaknemo se tudi komunikacije v medsebojnih odnosih-spremembah, ki so posledica amputacije ali težje operacije ter kako in na kakšen način premagati nastale ovire.

Programe in delovanje Društva amputirancev Slovenije financira FIHO. 

Stališča Društva amputirancev Slovenije ne izražajo stališč FIHO.

Programe in delovanje Društva amputirancev Slovenije financira MONM

Stališča Društva amputirancev Slovenije ne izražajo stališč MONM.