Programi društva

Rekreacija in šport

Namen programa je, da poskrbimo za boljšo kondicijo in socialni učinek ter boljšo samopodobo invalida ter preventiva, kot pomemben dejavnik pri ohranjanju zdravja. Gibalno-športne aktivnosti so pomemben dejavnik socialnega življenja človeka, tako tudi invalida. Omogoča, da se rekreira, krepi telesne in duševne sposobnosti, preprečuje stres in frustracije, spodbuja samostojnost, zabava v družbi, sklepa nova poznanstva in prijateljstva ter se s tem počuti del skupine. Biti športno aktiven vodi k izboljšanju k boljšemu, kvalitetnejšemu življenju. Z omenjenim programom bomo invalide povlekli iz osame, ga vključili v družbo in okolje. Vključujemo tudi družinske člane, saj se med športno rekreacijo razvija družinska dinamika ter se vzpostavljajo novi odnosi.

Športne dejavnosti izvajamo 2x tedensko:

Mednarodno športno srečanje amputirancev na Hrvaškem, 2019 

Programe in delovanje Društva amputirancev Slovenije financira FIHO. 

Stališča Društva amputirancev Slovenije ne izražajo stališč FIHO.

Programe in delovanje Društva amputirancev Slovenije financira MONM

Stališča Društva amputirancev Slovenije ne izražajo stališč MONM.