O društvu

Namen in delovanje društva

Namen delovanja društva

Namen društva je ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov; izvajanje socialnih programov; delovanje na področju ozaveščanja in izobraževanja uporabnikov (delavnice, predavanja, okrogle mize)in izvajanje vseh drugih programov, ki pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer članov (funkcionalna vadba, programi za ohranjanje zdravja, dejavnosti za prosti čas, svetovalne in dobrodelne storitve,..)

Cilji in naloge društva

Cilji in naloge društva so: uveljavljanje človekovih pravic oseb s telesno okvaro, vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, nediskriminacija oseb s telesno okvaro, ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb neposredno ali posredno prizadetih z amputacijo, prirojeno ali pridobljeno telesno okvaro in oviranostjo, ki zahteva uporabo protez, ortoz in ostalih medicinsko tehničnih pripomočkov; izvajanje socialnih programov, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer; delovanje na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva in zmanjšanju diskriminacije; sodelovanje s pristojnimi organi za čim uspešnejše reševanje težav s katerimi se srečujejo neposredno ali posredno prizadeti z amputacijo, prirojeno ali pridobljeno telesno okvaro in oviranostjo, ki zahteva uporabo protez, ortoz in ostalih medicinsko tehničnih pripomočkov; sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov ter predlaganje predpisov in ukrepov za zagotavljanje možnosti in enake obravnave invalidov o in oseb s posebnimi potrebami.