Programi društva

Programi društva imputirancev Slovenije

Društvo amputirancev Slovenije izvaja posebne socialne programe, deluje na področju ozaveščanja in izobraževanja ter ostale programe, ki pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer članov (funkcionalna vadba, programi za ohranjanje zdravja, dejavnosti za prosti čas, svetovanje in dobrodelne storitve,…).

Programe in delovanje Društva amputirancev Slovenije financira FIHO.

Stališča Društva amputirancev Slovenije ne izražajo stališč FIHO.