O društvu

Organi društva

 • Predsednik društva:
  Alojz Golob

 • Upravni odbor:
  Alojz Golob, Rajko Štefanič, Lado Blatnik, Jože Lobe, Bojan Florjančič, Marjan Štangelj, Slavko Lenarčič

 • Nadzorni odbor:
  Blatnik Zdenka, Justina Lobe, Jožica Rozman

 • Častno razsodišče:
  Franc Grlica, Ružica Knežević, Vida Lenarčič

 • Zdravstvena komisija:
  Ana Kotnik, Irena Škufca, Anica Grlica

Društvo amputirancev Slovenije v sodelovanju
z društvom Invalidov Generalski stolp iz županije Karlovec