Društvo amputirancev Slovenije

Društvo amputirancev Slovenije

Društvo združuje invalide po amputaciji in osebe s telesno okvaro, ki potrebujejo ortopedske pripomočke, po celotni Sloveniji. Glavni namen dejavnosti društva je ugotavljanje, zagotavljanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov. 

Društvo amputirancev Slovenije izvaja posebne socialne programe, deluje na področju ozaveščanja in izobraževanja  ter ostale programe, ki pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer članov (funkcionalna vadba, programi za ohranjanje zdravja, dejavnosti za prosti čas, svetovanje in dobrodelne storitve,…).