DOGODKI DRUŠTVA

ZBOR ČLANOV Mali Slatnik, 24.02.2023

V petek, 24.02.2023 je imelo Društvo amputirancev Slovenije redni zbor članov na Malem Slatniku v Gostilni Štefan.

Po nagovoru predsednika Golob Alojza so prisotni člani izvolili delovno predsedstvo in potrebne komisije za pričetek zbora članov. Verifikacijska komisija je preštela prisotne člane in ugotovila, da je potrebno  počakati 30 minut, da bo zbor tudi sklepčen. V tem času je pevski zbor zapel nekaj pesmi in delo se je nadaljevalo z minuto molka v počastitev vseh preminulih članov v preteklem letu.

Delovno predsedstvo je pričelo z delom po predlaganem dnevnem redu. Prebralo se je vsebinsko in finančno poročilo o delu v letu 2022.  Predsednica Nadzornega odbor je prebrala ugotovitve nadzornega odbora . Športni referent je povzel aktivnosti za leto 2022.  Alojz Golob je naglasil nekaj najpomembnejših aktivnosti, ki si jih je društvo zadalo za  leto 2023. Vsa poročila so člani soglasno potrdili. Pripomb, razen glede delovanja ozvočenja, ni bilo. Pohvalili so delo vseh organov društva. Predsednik pa se je posebno zahvalil upravnemu in nadzornemu odboru za dosedanje delo, ter tudi vsem ostalim članom, ki so kakorkoli pripomogli, da je delovanje društva potekalo nemoteno.

Pozdravili smo prisotnost naše članice Majde Sinreih iz Kozjeka, ki je bila v letu 2022 tudi proglašena za Kmetico leta 2022. Skupaj s prijateljico sta zaigrali nekaj skečev in tako popestrili čas pred večerjo.

Po večerji smo nadaljevali  z druženjem in klepetom. Pevski zbor je zapel še nekaj pesmi in Tone  Fink je zaigral melodije, ki so nekaj članov celo vzpodbudile k plesu. Druženje je bilo prijetno in kar prehitro je napočila ura za odhod domov.  Prva načrtovana aktivnost je Potep po Gorenjski konec meseca aprila in obljubili smo si, da se spet srečamo v takem številu.
Novo mesto, Februar 2023