DOGODKI DRUŠTVA

OBISK V URI SOČA, 25.05.2023

Ravno na dan mladosti, 25.05.2023 sva s predsednikom Alojzom Golobom obiskala amputirane invalide v URI Soča v Ljubljani. Zbralo se je kar nekaj invalidov po amputaciji, ki so bili trenutno nastanjeni zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Pridružilo se je nekaj osebja in socialna delavka.

Predstavila sva društvo in njegovo delovanje ter načrtovane aktivnosti v nadaljevanju leta. Bili so navdušeni nad našim delom. Obljubili so, da se po končani rehabilitaciji obrnejo na nas in se tudi včlanijo. Odgovarjala sva na njihova vprašanja glede društva in tudi glede lažje organizacije in prilagoditve življenja doma.

V upanju na skorajšnje druženja tudi na društvu sva razdelila tudi glasila za leto 2023 in se poslovila.


Zapisala: Zdenka Blatnik