dOGODKI društva

ZBOR ČLANOV - Gostilna Štefan, Mali Slatnik 11.03.2022

Po dveh letih smo se zbrali člani Društva amputirancev Slovenije v gostilni Štefan na Malem Slatniku. Zaradi epidemije bolezni Covid-19 je zbor članov lansko leto odpadel. In tudi letos smo bili na trnih ali bo država sprostila omejitve druženja. Imeli smo srečo in izpeljali obveznost do članov in donatorjev. Redni program zbora se je začel 15 minut kasneje zaradi nesklepčnosti. Po tem času je naš pevski zbor zapel venček narodnih pesmi. Minilo je še 15 minut in lahko smo začeli z sprejemom Poslovnika, dnevnega reda in izvolitvijo organov zbora članov. Po dnevnem redu smo obravnavali vsa poročila in jih tudi soglasno potrdili. Brez večjih pripomb in vprašanj smo zaključili uradni del. Nekaj vprašanj in pojasnil smo razjasnili glede načrtovanih aktivnosti in izletov (poteki, dolžina trajanja) ter organizirane rehabilitacije.

Po zaključku uradnega dela je sledila malica. Pevci so nas razveselili še z nekaj pesmimi skupaj z spremljavo harmonikarja.

Zbor članov je bil zelo lep in dobro organizacijsko voden s strani delovnega predsedstva. Domov smo odšli polni dobrih informacij o preteklem in bodočem delovanju društva.

Razšli smo se v upanju, da se naslednje leto spet srečamo.


Zapisal: Alojz Golob